NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KIẾN THỨC QUẢN TRỊ.

 

Những nhà quản trị từ việc quản lý công việc, quản ký con người làm việc sao cho có kết quả thì ngày nay những nhà quản trị thế hệ mới đã chuyển sang những khái niệm mới thay đổi tư duy và phương pháp mới cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

 

1. Từ quản lý chuyển sang chỉ huy (managing > leading):

Từ nhà quản trị như đầu tàu kéo mọi người trong tổ chức chạy theo những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch mà nhà quản trị đưa ra, họ cố gắng làm đúng như những cỗ máy thì ngày nay nhà quản trị chuyển thành người chỉ huy, lãnh đạo tạo ra động lực thúc đẩy tính sáng tạo và tinh thần làm việc tự giác cao nhằm hướng đến mục tiêu và hiệu suất cao hơn. Nói một cách khác là làm đúng chuyển sang làm hay hơn.

2. Từ training chuyển sang coaching:

Từ hoạt động giảng giải huấn luyện chuyển sang công tác hướng dẫn, kèm cặp ngay trên hoạt động công việc của nhân viên hàng ngày. Tập trung vào phát triển kỹ năng thực hành hơn là nhồi nhét kiến thức. Vì ngày nay kiến thức có nhiều nguồn tiếp cận như mạng xã hội, google, sách, báo rất phổ biến và dễ dàng.

3. Từ nhiệm vụ chuyển sang trách nhiệm (responsibility > accountability):

Một người làm việc hết nhiệm vụ chỉ dừng lại việc thực thi những công việc được giao chuyển sang làm việc với tính trách nhiệm cao là làm hoàn hảo và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng. Ví dụ một nhân viên bán hàng thực thi doanh số đạt chỉ tiêu hàng tháng là hoàn thành nhiệm vụ mà phải nâng cao hơn nữa là chăm sóc các khách hàng hài lòng và làm nhiều hơn các hoạt động khác như tăng cường bao phủ, duy trì khách hàng...... người ta gọi đó là làm việc trách nhiệm đến cùng.

4. Từ giao tiếp chuyển sang kết nối (communication > connection):

Giao tiếp là sự tương tác giữa các cá thế hay tập thể với nhau thông qua truyền thông tin bằng những hình thức truyền thống như tiếp cận trực tiếp, email hay điện thoại thì sự kết nối là giới hạn. Ngày nay phương thức giao tiếp đã thay đổi sang hình thức tương tác và kết nối qua phương tiện mạng xã hội là chủ yếu. Con người không những giao tiếp với nhau mà là kết nối với nhau một cách nhanh và rộng rãi. Việc kết nối sẽ rất quan trọng cho các mối quan hệ xã hội, công việc và cuộc sống mỗi ngày.

Trên đây là cập nhật những khái niệm kiến thức mới chứ chưa phải phải mô tả hay giải thích cụ thể các khái niệm đó thành phương pháp cụ thể như thế nào. Ví dụ nói đến giao tiếp thì kỹ năng phải như thế nào, làm sao để giao tiếp, làm sao để kết nối. Nói một cách là trả lời câu hỏi "How to do it"?

 

Hồ Minh Chính
Sáng lập và điều hành
KAS TRAINING & COACHING