DOANH CHỦ KHỞI NGHIỆP CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG SẠT NGHIỆP?

DOANH CHỦ KHỞI NGHIỆP CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG SẠT NGHIỆP?

 

Doanh chủ cần phải hiểu rõ mình phải làm gì ở từng thời điểm. Nếu chỉ mở khởi nghiệp ra để chụp hình post tự sướng cái khởi nghiệp mà không biết hành động để ra kết quả thì khởi nghiệp sẽ là bắt đầu của sự sạt nghiệp nhanh nhất.

Mô tả công việc mà doanh chủ khởi nghiệp cần làm như sau:

1. Khả Năng Tác Thuật (ưu tiên 1):
Khả năng tác thuật: Giai đoan đầu khởi nghiệp Doanh Chủ có khả năng làm được tất cả các vai trò tác thuật trong công ty nhằm giảm chi phí và kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty như: Là người có khả năng biết bán hàng, sản xuất, dịch vụ, marketing, IT, nhân sự, tuyển dụng, huấn luyện, làm kế toán, làm sổ sách, làm lao công, làm tài xế, làm giao hàng, ăn nhậu, tiếp khách và làm tất cả những thứ gì liên quan đến hoạt động của công ty nhằm bảo đảm nó tồn tại và ít tốn kém chi phí nhất.

2. Khả Năng Chiến Lược Và Chiến Thuật:
- Là người định hướng CHIẾN LƯỢC và chỉ đạo triển khai thực hiện các chiến lược của công ty trung hạn và dài hạn.
- Là người quan sát, giám sát và phân công tổ chức, điều hành các nhân sự trong công ty làm việc tối ưu hoá hiệu quả.
- Là người CHỊU TRÁCH NHIỆM trước pháp luật, nhân viên, khách hàng và xã hội.
- Là người THIẾT LẬP HỆ THỐNG quản lý, điều hành cho toàn bộ hoạt động của công ty.
- Là người đứng đầu XÂY DỰNG VĂN HÓA của công ty.
- Là người quản lý và phát triển ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ của công ty.
- Là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự sống còn của công ty thông qua quản lý TÀI CHÁNH (tiền bao gồm quỹ tiền mặt, thu, chi, lợi nhuận, đầu tư và thuế nhà nước).
- Là người nghiên cứu và phát triển SẢN PHẨM, DỊCH VỤ của công ty.
- Và có thể là nhiều thứ khác nữa….
Nghe đến đây các bạn có ý đồ muốn khởi nghiệp để làm doanh chủ hoang mang chưa?

 

Hồ Minh Chính
Sáng lập và điều hành
KAS TRAINING & COACHING