10 QUI LUẬT GIÁM SÁT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG KHÔNG THEO SỐ ĐÔNG

10 QUI LUẬT GIÁM SÁT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG KHÔNG THEO SỐ ĐÔNG

1. Làm đúng vai trò của một GSBH chứ không phải làm một NVBH tổng hợp.
2. Hướng dẫn cho NVBH lập kế hoach bán hàng để đạt chỉ tiêu mà không cần ép chỉ tiêu.
3. Lập qui trình, phương pháp giám sát có hệ thống chứ không phải giải quyết sự vụ.
4. Điều hành hoạt động bán hàng ở nhà phân phối chứ đừng để cho Nhà Phân Phối điều khiển.
5. Huấn luyện cho nhân viên bán hàng giỏi chứ đừng tập trung đi bán sỉ chạy số.
6. Đề xuất giải pháp thích hợp chứ đừng kể khó khăn.
7. Tư duy tìm ra phương pháp chứ đừng xin nhiều khuyến mãi và giảm giá bán.
8. Tạo động lực làm việc hiệu quả chứ đừng hù dọa nhân viên.
9. Hãy hỏi nhân viên làm như thế nào chứ đừng hỏi tại sao.
10. Phải học nghề để hành nghề chuyên nghiệp chứ đừng làm theo lối mòn của số đông.

 

Hồ Minh Chính
Sáng lập và điều hành
KAS TRAINING & COACHING