Khóa Học: Giải Pháp Bán Hàng B2B Hiệu Quả

Khóa Học: Giải Pháp Bán Hàng B2B Hiệu Quả

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

Thông tin học viên


Thông tin liên quan (khi đăng ký khóa học)
  • Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày (1 tuần).
  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn được dời khóa, vui lòng gửi đề nghị bằng văn bản (email) đến Nhà trường trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được Nhà trường hỗ trợ giải quyết.
  • Theo đặc thù chung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đối với những khóa học ngắn hạn (thời lượng dưới 12 buổi), sẽ không được hỗ trợ giải quyết việc học bù. Do vậy, HV vui lòng sắp xếp để theo học đầy đủ các buổi học, nhất là các khóa ngắn hạn, vì Nhà trường sẽ không hỗ trợ việc giải quyết học bù những khóa này.
  • Học viên sẽ không được cấp "Chứng chỉ Khóa học" hay "Chứng nhận Tham dự" nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó.

  


Tư vấn theo yêu cầu!