• .

    .

KAS TRAINING & COACHING


Trường đào tạo bán hàng KAS được hình thành bởi 3 yếu tố quyết định thành công bao gồm: Knowledge (Kiến Thức) + Attitude (Thái Độ) + Skill (Kỹ Năng) với mong muốn trở thành trung tâm chuyên sâu về đào tạo đội ngũ bán hàng và các kỹ năng phát triển năng lực lãnh đạo tại Việt Nam.
 
Với phương pháp đào tạo mang tính “Thực tế ứng dụng” theo nguyên tắc 80/20. Thực hành 80% thời gian huấn luyện, 20% thời gian hướng dẫn lý thuyết chuyên sâu. Các chương trình đào tạo tại KAS Training & Coaching mang đến cho người học các kỹ năng và giải pháp thực tế cần có trong quá trình làm nghề bán hàng chuyên nghiệp.
 

View More Tải hồ sơ năng lực


Successful Negotiation

Sales Supervisor

Customer Care & Customer Service

Management for Middle Managers

Distribution Channel Foundation (DCF)

Professional Selling SkillsTư vấn theo yêu cầu!