Schedules


Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khoá Học: Nghệ Thuật Làm Việc Nhóm Hiệu Quả 8 buổi 8.000.000 (Chưa kể VAT) HCM 12/01/2019 Xem chi tiết
Khoá Học: Nghệ Thuật Làm Việc Nhóm Hiệu Quả 6 buổi 500 EUR HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
Khoá Học: Nghệ Thuật Làm Việc Nhóm Hiệu Quả​ 10 buổi 8.500.000 (Chưa kể VAT) HCM 28/08/2018 Xem chi tiết


Tư vấn theo yêu cầu!